Chính sách

16-09-21 | 10:18

Các chính sách và tài liệu đính kèm

Chinh sach suc khoe, an toan va moi truong Chinh sach dam bao chat luong Chính sách Phòng chống Tham nhũng và Hối lộ STC BO QUY TAC UNG XU & DAO DUC KINH DOANH STC R Iso 9001 CC sao thiên ISO 45000 SAO THIÊN CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG NAM...

07-08-21 | 4:12

AN TOÀN LAO ĐỘNG – SƠ CẤP CỨU – PCCC – NỘI QUY

DỰ ÁN – PROJECT             : GÓI THẦU – PACKAGE   : CHỦ ĐẦU TƯ – CLIENT   :           TƯ VẤN MỜI THẦU– CONSULTANCY:   MỤC LỤC- TABLE OF CONTENTS: 1.   AN TOÀN LAO ĐỘNG – OCCUPATIONAL SAFETY 2.    – FIRST AID 3.   BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ – FIRE AND EXPLOSION PREVENTION MEASURES 4....

07-08-21 | 4:01

CHÍNH SÁCH SAO THIÊN

Nghĩa vụ/ Obligation: Cam kết một chính sách quản lý vững chắc cho phép tất cả các hoạt động công việc được thực hiện một cách an toàn, và với tất cả các biện pháp có thể thực hiện để loại bỏ (hoặc ít nhất là giảm) rủi ro đối với sức khỏe, an toàn...