Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Sao Thiên

Số TK: 11261020xxx

Ngân hàng: Viettinbank_…