Dự án

Heineken Vietnam – Tiền Giang

22-02-24 | 9:29

Dự án PCCC nhà máy beer Heineken Vietnam – Tiền Giang

Hệ thống chữa cháy vách tường, chữa cháy sprinkler, chữa cháy khí FM200 Siemens, báo cháy Siemens