Nhà phân phối thiết bị báo cháy và chữa cháy bằng khí của Siemens

Nhà cung cấp thiết bị báo cháy và chữa cháy bằng khí của Kidde

Nhà cung cấp thiết bị cảnh báo sớm VESDA của Xtralis

Nhà cung cấp thiết bị báo cháy của Italia Teledata One

Nhà cung cấp thiết bị báo cháy Beam của Fireray UK

Nhà cung cấp thiết bị chữa cháy khí SRI

Nhà cung cấp thiết bị chữa cháy nước Sprinkler Protector

=====================================================================================

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ SAN – NAS VÀ HỆ THỐNG CCTV CHUYÊN NGHIỆP

Nhà cung cấp giải pháp và phân phối thiết bị lưu trữ SAN – NAS của Infotrend