Vesda VEA (VEA-040-A00; VEA-040-A10)

 

Mô tả

Vesda VEA (VEA-040-A00; VEA-040-A10)

Thông tin đặt hàng: 

Detector with LEDs

VEA-040-A00

VESDA-E VEA-40 Aspirating Smoke

Detector with 3.5” Display

VEA-040-A10

VESDA-E VEA-20 Expansion StaX VEA-020-STX

VESDA-E VEA-40 Expansion StaX VEA-040-STX

VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX VER-A40-40-STX

Sampling Point for 6mm Tube VSP-980

Sampling Point for 6mm Tube (22 pack) VSP-980-22

Sampling Point for 6mm Tube (44 pack) VSP-980-44

Sampling Point for 4mm Tube VSP-981

Sampling Point for 4mm Tube (22 pack) VSP-981-22

Sampling Point for 4mm Tube (44 pack) VSP-981-44

Bộ phận phụ / thay thế:

VESDA-E VEA-40 Mounting Bracket VSP-970

VESDA-E VEA-40 Smoke Sensor Module VSP-971

VESDA-E VEA Filter VSP-972

VESDA-E VEA Pump VSP-973

VESDA-E VEA Rotary Valve VSP-974

VESDA-E VEA-040-A00 Fascia with LEDs VSP-975

VESDA-E VEA-040-A10 Fascia with 3.5” Display VSP-976

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.